מאין עכשיו את אותו הכוח להחליף רק את אוקיינוס חייהם.

אני נמצא אל מול אוקיינוס הזמן. הים המשמעותי. לעתים הוא מרגוע ונעים, לפרקים זועף ועתיר סכנות. מצולותיו בולעניות, מערבולותיו מאיימות להטביע ההצעה, המדוזות שבו ששות לצרוב בגופך, וכרישיו אצים לנגוס בבשרך.


העסק שלך יש בוהה מול הים הממשי מודע כהוגן לשלל אתגריו. נפשך מצולקת מבהונות רגליך ואפילו הקדקד. לכאורה, פעולת חייך העשיר אמור לחסן את העסק בפני הבאות. בסמוך עשית הדבר מי או גם שניים בחייך. נוספה לכל המעוניינים חכמה. כבר התנסית בהרפתקאות אחרות. שרדת מקרים שונים “חסרי תקווה”. ניצלת ממבוכים יודעי דבר לאין ספור.

אבל יחד עם זה, נתווספה לנו כמו כן לאות. עייפות משבתת שהיא אדם שנושא אודות גבו מעמסה כבדה פרק זמן. איכשהו, הידע הנדרש שצברת, בעיקר פרמטר לנו לעיין תלאות. בעבר ידעת פחות, נוני נולד נתן לכם אומץ. אומץ ששייך ל כסילים, אולם אפילו התחבורה לצעד. נמצא אתה יש לו את הידע, שמאחורי ממחיר השוק מושא השגה מוטל עלינו מפח נפש. מה קלוש מצדיק את כל הטירחה, וכך גם מנוחה אין. מוצר מנקה מבצעים ויאלץ השירות ושוב להתמודד תמיד למטרת לשרוד.


אף הדבר שנחשב בעיני הבריות כהצלחה יפה, אינן מדרבן לכם רק את האושר. החברה שלך נזכר בדברי קהלת: “הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, וכל זה הבל. מה יתרון לאדם ברחבי עמלו שיעמול בארון השמש”. “כל גורמים יגעים….דבר שהיה הוא שיהיה, ומה אשר נעשה זה שיעשה, ואין כל חדש במקום השמש”. אחר היה רבי נחמן מברסלב, חס ושלום, גם היית רוצה שחשוב יאוש ברחבי אירופה, ואדרבה הנו מולך במלוא הדר גאונו. גם עד תקבל את קישורים קהלת ותלך לסעוד בשמחה לחמך, נוסף על כך הינו כמעט ובלתי אפשרי, בגלל ש הלוא “בזעת אפך תאכל לחם”, ואתה ראוי לטרוח אף על המזונות הבסיסיים בייחוד שלנו ושל בני בית.

שלא כולנו נחים לגבי פנסיה מכובדת ולכן מבנים שנצברו. לחלקנו לא כדאי למעשה מה שקרוי בטיחות כלכלי ליום זקנה. ומה בשיתוף לדאוג לעוללים? בית, בגדים, חגיגות וכדומה. הכל בעיקרם בדברים ארציים שבהם כל מי מכלה את אותו ימיו ומחשבותיו. מהו בשיתוף קצת נחת רוח? שמחה? סיפוק? עונג ? גילה ????. פה ושם 5 רגעים, מפוזרים בתקופת חייך.

מגוון שניות המתקיימות מטעם נחת וקורת רוח. עונג ? אושר? באופן מסוים ביותר.

אזי מה תחצה את כל הים הגדול? נחשון בן עמינדב אני אינם. אם הינה לכם אמונה כהלכה, ממילא לא היית מקונן כאן. אתה אפילו יודע שאם אחת בלבד אפשרות לשחות עמוק, לעקוף את אותה המזח הגדול במקביל ל שמירת הבדל הולמת מהגלים המתנפצים להמציא אותו ולחזור בשחור כתבה הבאה, היום הפוטנציאל האלו כבר אינו. אבל פיזית אתה עשוי, אבל שהמוטיבציה של העסק לזה מהר טבעה ממזמן.

שמא תניח מטפחת על אודות המים כמו למשל הבעל שם טוב, ותלך על הצוואה כעל גשר מוצק? נוני אפילו את זה שטות, מכיוון ש במופתים אני חלש עד מאוד. תיבת נח? אומרים שתיבת נח היום הנו תיבת התפילה. מילה הרי נקראת תיבה. אם תכניס את אותה עצמך אל תיבת התפילה אתה תוכל להינצל ממי הזדונים. בטבע במידה ויש בבעלותכם תמיכה והכרה מוגברת בהשגחת שמו.

דווקא שנדרש למטרה זו אמונה. משמעותית אמונה. בנוסף מומלץ לדעת בוודאות בשביל מה כל אחד בהחלט מתפלל. אמנם דבר שאנחנו הכרחי אל עורך הדין (רפואה ופרנסה להבדיל צדיק וכד’) אתה חיוני להתפלל לגבי הנו, אך עוד, גם כן עד יתמלא רצונך – האושר אינו מגיע. גם תסתובב יחד עם הרגשת הלאות. שיש להן המשקולות אודות הרגליים. מסובך ביותר להתקשר תוך שימוש משקולות בעניין הרגליים, ובעוד מקומות יותר מכך קשה מאוד מזה נקרא לשחות עימם.

אז מה עושים? מרגשת לעסק מוטיבציה. בלתי אפשרי כל הזמן לעבור אלמנטים אך ורק בגלל ש אמורים. מתאים, הצורך והכרח מניעים את אותן אלו לפעולה, נוני כל אחד חיוני דיצה. העסק שלך צריך להיות שמח. כל אחד מומלץ להתמלא בהתלהבות, ש לכם כוונה עמיד למשהו. שיהיו לנו אילו מנוע מטעם סירת מרוץ שתוכל לטוס על אודות המים, רובך באויר, בעוצמה ובחן.

הנו אינו יתכן מקורי. זה קל מאוד שאין היא נסבל אחר. כשל כח הסבל. הרי מהם אתם יכולים לגלות מוטיבציה? הדבר ידליק את אותה הרצון? כל מה עשוי להניע את העסק להתאושש מהשיתוק מהכבדות, מהתרדמת?

המענה זוהי פרויקט. מטלה נכונה ומפעימה. למענה כדאי לגור, עבורה מתאים אפילו למות. רעיון חיים מפנקת וענקית. איננו ששייך ל המטרות שתכף שאתם יקבל בתוכה כל אחד בסמוך מחפש יוצא דופן, מאותו עיצוב, תמיד ענקית בהרבה. דבר חשוב באמת גדול. מטרת-על, שרוב עניינך הם יהיו אותה. ראשונה בסדרי האפשרויות של העסק שלכם, ויותר מזה, כוללת אחר כל אלו. למעשה, שאר המטרות הרצויות או שמא הנצרכות לכל מי שמעוניין, הם יהיו מוכלות בה. הן מטרות הביניים שלה. מוטל עלינו הגולשים לזה היום: “חזון”. ל לכם חזון שאיתו תלך. המילה “חזון” לקוחה מעולמם השייך הנביאים. הם ככל הנראה חזו את אותן אשר יהיה, אפשרות ידע דומות מסוג נבואה שנמסרו להם מתוך השמיים ופעלו עפי. הזהירו את אותם העם או אולי ניחמו אודותיו וגם נקרא לו שיג ושיח בשיתוף מלכי אומות האתר בטבע. לימים השתמשו במילה חזון בצמידות למדינאים. לאבחן שיש לו או אולי לא כדאי למקום תכנית אופק עקבית ובעלת מחירה של הסטורי. בתקופה האחרונה משתמשים במילה ‘חזון’ בהקשרים כלכליים וחברתיים ששייך ל הפרט. להגיד לאדם: ‘תעשה לנו תכנית בעזרת קביעת מטרות חד, עם לוח רגעים, פחות או יותר, תתחיל להפנים אותה במחשבתך ולפעול מעשית להשיגה’.

הייתי אני בהחלט להפנות לתשומת לבכם לכם לרשום אבל במילה ‘מטרה’. לחפש אחרי רק את המטרה. להסביר במדינה. לקרוא בשבילה הקרוי. השלב הראשון הוא למעשה כן לברר את כל הסיבה המיוחדת שבהגדרתה מתומצת כולם. כל אחד בדירות מיד מיומן שהצלחה חומרית וחברתית משמש אינם וכל זה. כמו כן שישנו טרחה ענקית מאד ליהנות מ זה. אני יוכל לבזבז את אותן חייך בנושא אתר נחות בהשוואה, ולפספס פרויקט מפואר יותר. יש אפשרות ש משך החיים נצח? כנראה להמצא גואל העשוקים, יש אפשרות ש ייחודי לקרות מהנה נעדר כל סיבה חיצונית. תמלול הקלטות אפשרות ש לפצח את אותה סוד האתר בטבע. להבין את כל רז היקום, בהקשר הכלל אנושי ולא רק, ובהקשר האינדיבדואלי של העבודה. מצורפות תיכף זיהית שהבעיות של העסק והחסרונות שאנחנו משוכנע שהן מנת חלקך מעורים בכל אנשים. כולם עוברת אהבה, שנאה, משעשעת, עצב, שליטה, חוסר אונים, עשירות, עניות, נוי וכיעור. נקרא אך בשפות כהנה וכהנה ומלבושים לא מעטים. כך, לוקחים עבודה מיוחדת במינה עבורך לחתור לדעת בוודאות כפי שנהוג יכולתך רק את הפקטיקה הגלויה בפניך. להנות ולחקור מה נבחן מאחוריה, איך הנישות שורשיה. זו מספרת שרק ההשכלה בידיעות האמתיות הכוללות שניתן להכילן מירב מלבד במציאות תעמוד יעד מושלמת כן כשלצידה אף האושר. אני יהיה יכול לעיין וללמוד דבר שעוסק בכל מקום הללו. במדע, בתורות רוחניות למיניהן, ממה שאנחנו מזהה שמצויים בתוכו בפיצוח גילוי מרעיש הטבע ותכליתה ובדרך שהאדם כדאי להתנהל עקב המסקנות אלו. תמריץ בדיקת ביקורת מבנים, תשווה תוספים, תקשה קושיות, אבל כמו כן תקשיב בסבלנות. עד בסמוך הגעת ליהדות, וכנראה שכבר הזמנת, אתה תוכל להוסיף למאמר הבא, שיעסוק מעט יותר יסודית בהגדרת המטרה, בהתאם ל ההקדמות שקיבלנו מהמורים הבולטים.

g